Når sneen begynder at falde om vinteren bliver vejene og andre områder glatte og dermed farlige at befærde sig på, hvis de ikke bliver ryddet og saltede. Snerydning i hele Danmark er derfor meget væsentlige både på private grunde og ved firmaer og andre virksomheder, hvis grund grænser op mod offentlige veje.

Snerydning af vejeI lande, hvor gennemsnitstemperaturen er lav og hvor der ofte kommer sne og slud, skal man især være opmærksom på, at få ryddet sneen væk og saltet vejene, så man sikkert kan færdes på veje, stier osv.

Udsatte områder

Der er steder, som er mere udsatte end andre, og lande, der oplever sne og frost i højere grad end i Danmark. Det kan f.eks. være Norge og Sverige, hvor gennemsnitstemperaturen er lavere. Snerydning er i disse lande meget vigtigt, for at opretholde sikkerheden, når folk færdes på vejene.

Her skal virksomheder dermed også være mere vagtsomme i forhold til snerydning. Firmaer i Norge, som R. Bergersen Sikkerhet & Design, der bl.a. sælger dørhåndtag og låse, skal være særligt opmærksom på rydning af sne og saltning af deres veje og udendørsområder. Der er ingen tvivl om at snerydning er langt mere udbredt blandt norske virksomheder, de der falder en del mere sne i Norge.

Regler for snerydning for erhverv og byggepladser

De regler, der gælder omkring snerydning omkring virksomheder, er strammere end dem, der gælder for private husejere. Det er de fordi de ansatte og eventuelle kunder skal kunne færdes sikkert på de områder, hvor de færdes.

For alle grundejere, altså også erhvervsdrivende og på byggepladser, gælder der, at befærdede områder såsom fortov, trapper osv. som grænser til en offentlig vej, er ryddet i tidsrummet 7-22 alle hverdage samt lørdag og 8-22 om søndagen. Virksomheder, som har åbningstider udenfor disse tidsrum, skal også sørge for, at der er ryddet og saltet på områderne i disse perioder.

Sker der uheld på grund af manglende rydning og saltning af et område, som man har ansvaret for, kan man risikere at skulle betale erstatningen.

Det koster snerydning

Da der er mange regler omkring snerydning og saltning af vejene i Danmark, er der mange der vælger at anskaffe professionel hjælp. Mange vil nok regne med, at det er de små snerydningsfirmaer, som er de billigste.

Dette er ofte ikke tilfældet i forhold til snerydningsfirmaer, uanset om der skal ryddes sne for virksomheder eller privatpersoner. Grundene til, at større snerydningsfirmaer kan levere en lavere pris, er blandt andet at en større leverandør har mange kunder, hvilket betyder, at der er en kortere afstand imellem dem.

En anden grund er, at snerydningen ofte ikke tager lige så lang tid på grund af effektivt snerydningsmateriale.