Byggefaget.dk ser i denne artikel nærmere på udviklingen i byggebranchen, der har været meget påvirket af den økonomiske krise. Byggebranchen er i høj grad påvirket af konjunkturerne og det betyder at den seneste lavkonjunkturer, har betydet konkurser for mange selskaber.

Der er langt op til de gyldne tider i 2006 og 2007, selvom Danmark trods alt er på rette vej efter recessionen i 2008. Læs mere om udviklingen de seneste 5-10 år her. 

 

Det seneste store konkurs: E. Phil & Søn

Pihl & Søn er den seneste store konkurs i branchen, der har ramt rigtig mange danske håndværkere. Det er ikke kun synd for de ansatte i virksomheden, men de mange tømrere, elektrikere og virksomhedsejere, der er blevet påvirket af det.

På det seneste har Politiken.dk nemlig kørt en historie om, at de har trukket flere entrepriser med ned i faldet. Det indebærer bl.a. Skana, der er en anden væsentlig spiller i byggebranchen. Eller var.

Den tid er slut nu og det er et klart signal om at byggebranchen anno november 2013, er presset og ramt af en fastlåst stemning. Du kan læse mere om Pihl-konkursen og dets konsekvenser ved at klikke her.

 

Den værste storm i mange år – godt for byggebranchen?

En anden aktuel vinkel for byggebranchen, er den voldsomme storm der ramte Danmark d. 28. oktober 2013, med vindstød på hele 53 m/s. Den var endda værre end stormen i 1999 og har medført mange væltede træer, ødelagte bygninger og meget mere.

Mange eksperter mener at det kan gå hen og blive en stor gevinst for byggebranchen som helhed, da det indebærer mange nye opgaver. Opgaver der formodentlig vil komme over de næste 3-6 måneder.

Det kan derfor være held i uheld, at denne storm kan medføre en styrkelse af byggebranchen og ikke mindst den danske økonomi. Den store taber er utvivlsomt forsikringsselskaberne, der kommer til at tabe store summer på de mange uheld.

 

De gode tider med designer køkkener

Det er ikke mange år siden, at nærmest alle danske familier måtte eje et designer køkken, eller de populære samtalekøkkener. Det var en af de klare kendetegn for perioden med overforbrug og luksus, som var med til at gøre recessionens konsekvenser mere markante.

Tallenes udvikling taler sig tydelig sprog, at Danmark og hele Europa, har ramt et mere stabilt og naturligt niveau for nye byggerier.

Fakta og tal 

Der er mange måder at opgøre tal og fakta på. Man kan vurdere byggebranchens omsætning, antal ansatte, nye byggerier og mange flere metoder. De giver alle forskellige udtryk, selvom udviklingen ofte er den samme.

Tal fra Danmarks Statistik viser eksempelvis at antallet af nye byggerier i millioner kvadratmeter, nu er nede under 0,5, mens niveauet lå på omkring 1,5 i 2006. Det er klart, at det kan mærkes på byggefirmaernes budgetter og økonomiske råderum.

 

Byggebranchen er ikke længere i frit fald, men har stabiliseret sig henover de seneste par år. Det er rigtig positivt. Så selvom konkursen af Pihl & Søn har medført negative konsekvenser, er der ingen tvivl om at de næste 5 år vil bære præg af en fremgang i udviklingen og diverse tal om omsætning og nybyggerier.